אולפנת תהילה

אולפנת תהילה

אולפנת תהילה נמצאת באחד מבתי הספר הותיקים בעיר אילת. במהלך השנים בית הספר עבר גלגולים רבים ולבסוף היה נדרש לעשות חשיבה מחודשת את כל המרחבים והנראות הבית ספרית.
אחרי שהושלמו השלבים הראשוניים לעיצוב מרחב הכניסה ואזור המורים, חדר בית הכנסת, כל שירותי התלמידים והמורים נשאר לעצב את חדרי הסגל כך שיביאו לידי ביטוי את התפיסה החדשה שמובילה מנהלת בית הספר.
תפיסה הקוראת למעורבות חברתית, ניהול תוך כדי דיאלוג ויצירת תחושת מקום ושייכות.
וכך נולדו מרחבי סגל המורים. המביאים איתם את השולחן העגול לדיונים, את הנראות והנגישות מהמשרדים למבואת המרחב והצבעוניות שממשיכה את הקו של כל מבואת הכניסה.