יצירתיות

מיקום: בית ספר למחוננים בתוך אשכול פיס אילת.
היקף הפרויקט: 182 מ"ר
צילום: רונה גניאל

יצירתיות מגיעה בתהליך ועבודה קשים. רבים הם הדברים שיכולים להיות זרז למחשבה היצירתית אבל לעיתים מספיק דבר אחד קטן, מיוחד, שונה כדי שתתחיל המחשבה היצירתית לפעול ובניסיון לשחזר או להבין אותו פתאום נגלה שמשהו חדש נולד. עבור התלמיד המחונן בעל הזיכרון המעולה, הדמיון המפותח, הסקרנות והרצון ללמוד הזקוק למקום למידה המאפשר לו למידה אחרת, עבודה בקבוצות מחקר ויצירה ישנה חשיבות גדולה למרחב הלמידה. מרחב למידה המאפשר ליצירתיות לפרוץ ולתלמיד למצוא את סגנון הלמידה המתאים לו משרת את האינטיליגציה הגבוהה שלו ואלה,ביחד עם הוראה מותאמת, מאפשרים לו לחבר בין ידע קדום לחדש.
כיתת “רפאל” היא המרחב לתלמידים המחוננים. היות ובמקום מתקיימים תהליכי חינוך שונים כמו: ניסויים מדעיים, שיעורי מחשב לעבודה עם תוכנות מורכבות, שיעור אומנות והרבה עבודה על דינמיקה חברתית וקבוצתית תוכננה הכיתה כך שניתן יהיה גם לתמוך בכל סגנונות ההוראה וגם שניתן יהיה להפעיל במקביל מספר קבוצות למידה באופנים שונים. החלל הגדול עם התקרה הגבוהה היה מאתגר לעיצוב ובמחשבה עם הצוות החינוכי ניסנו לראות כיצד ניתן לחלק אותו בלא לפגוע בתשתית הקיימת של ריצוף ותקרות. בהתאם לכן ייצרנו הפרדה באמצעות הנמכות מעץ שמכניסות חמימות למרחב ומגדירות אזורי עבודה שונים: אזור רטוב לסדנא, אזור מחשבים, אזור הסלון ואזור הכיתה הפורמאלית. באמצעות שימוש בצבע הצלחנו ליצור הפרדה נוספת בין המתחמים השונים. קירות הכיתה תוכננו כך שיעוצבו על ידי תלמידי המקום ולהם תהיה שליטה מלאה על התוכן הגרפי של הלוחות.