P-21

P-21

הוא המקום הגדול של מרכז פסג”ה מרכז להכשרת מורים וגננות באילת.
מסגרת הקול קורא של משרד החינוך לעיצוב מרחבי למידה פדגוגיים למרכזי הפסג”ה בנינו
את המקום הבא. “הכל מש(ת)נה.
המקום נבנה בכדי לאפשר למרכז פסג”ה אילת להפעיל אסטרטגיות למידה חדשות אותם הוא מקדם.
לצורך כך נבנה צוות מקצועי שליווה את החשיבה מאחורי עיצוב מרחב זה.
המרחב החדש תוכנן כך שיאפשר לצוותים ללמד בשלושה חדרים שונים בו זמנים.
בכל חדר ניתן לקיים אסטרטגיית למידה אחרת .
המוח. אזור כיתה פורמאלי עם שולחנות וכיסאות אך הפעם עם נגישות ותנועתיות גבוהה ואפשרות לסידור משתנה של המקום.
היד. מרחב המסודר כהאמפי קטן מאפשר לקיים פעילות של תחומי אומנות הקולונע, רטוריקה, הרצאות TED ועוד.
והלב. הסלון. מאפשר לקיים קורסים והשתלמויות המאפשרים ומזמנים דיאלוג ושיח בגישות חברתיות ובלתי פורמאליות.
בתנועה קלה הופכים שלושת החדרים למרחב אחד גדול המאפשר לכנס ביחד קהל של 50 עד 70 .
המקום תוכנן כך שגם המטבח וגם דלפקי התקרובת יהיו זמינים וניידים.
מבחינת טכנולוגית יאפשר המקום ללמד תוך שימוש באמצעים מתקדמים כגון מערכות סאונד, הגברה והקרנה משתנות.
החלל מופרד באמצעות זכוכיות ייחודית עבה המספקת מענה אקוסטי וניידות פשוטה במרחב.
הריהוט במרחב תוכנן כך שיהפוך שימושי ונגיש ברגע של סידור המקום כחדר אחד גדול.
השפה העיצובית, הצבעוניות משתלבת עם הקו העיצובי של מרחבי לימוד נוספים שעוצבו במרכז פסג”ה באילת.